Preuzmite Progam Me?unarodne konferencije "Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: zna?aj i programi podrške" koja se održava u Novom Sadu  26. maja 2017.