Preuzmite Progam Međunarodne konferencije "Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i programi podrške" koja se održava u Novom Sadu  26. maja 2017.