Preuzmite Progam Desete me?unarodne konferencije "Elektronske komunikacije i informaciono - komunikacione tehnologije u obrazovanju" koja se održava u Novom Be?eju od  24. do 26. marta 2017.