Preuzmite Progam Me?unarodne konferencije "Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: zna?aj i programi podrške" koja se održava u Novom Sadu  26. maja 2017.

Preuzmite Progam Desete me?unarodne konferencije "Elektronske komunikacije i informaciono - komunikacione tehnologije u obrazovanju" koja se održava u Novom Be?eju od  24. do 26. marta 2017.