Preuzmite Progam Međunarodne konferencije "Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i programi podrške" koja se održava u Novom Sadu  26. maja 2017.

Preuzmite Progam Desete međunarodne konferencije "Elektronske komunikacije i informaciono - komunikacione tehnologije u obrazovanju" koja se održava u Novom Bečeju od  24. do 26. marta 2017.