foto4.jpgDruštvo defektologa Vojvodine je strukovna organizacija, osnovana još 1965. godine u sklopu Saveza društava defektologa Srbije, sa sedištem u Novom Sadu.

Društvo broji 520 registrovanih ?lanova – defektologa svih šest slede?ih usmerenja: oligofrenologa, logopeda, surdologa, tiflologa, somatopeda i specijalnih pedagoga.

?lanovi Društva su ve?inom, ili su bili, zaposlenici vaspitno – obrazovnih i zdravstvenih ustanova te ustanova socijalne zaštite ali i drugih ustanova, organizacija i institucija.

Zbog specifi?nosti usko-stru?nih interesovanja Društvo organizaciono deluje po sekcijama i podsekcijama: oligofrenološka, surdološka, logopedska, somatopedska, tiflološka, sekcija prevencije i resocijalizacije, podsekcije za autizam, socijalnu zaštitu i reedukaciju prsihomotorike. Takodje, Društvo deluje preko svojih osnovnih organizacija i registrovanih lokalnih društava defektologa, prema teritorijalnom principu, što doprinosi efikasnosti rada. Sedišta osnovnih organizacija su bila Ba?ka Palanka, Be?ej, Sremska Mitrovica, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Vršac, Kikinda, Pan?evo, i Novi Sad.

Promene u radu Društva upravo nastupaju, u skladu sa donetim Zakonom o udruženjima. Pripremljen je novi Statut i izvrši?e se obavezna preregistracija udruženja.

Cilj rada Društva je razvoj i unapre?enje defektološke teorije i prakse, nau?no i stru?no pružanje podrške i pomo?i i unapre?enje položaja dece i omladine sa smetnjama i teško?ama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Sedište Društva je u Novom Sadu, Bulevar oslobo?enja br. 6-8.