Zbornik radova "Inkluzivna teorija i praksa - tematski zbornik radova međunarodnog značaja"

front_a4
1 200,00 RSD Po jedinici Težinа: 100 g
Širina: 20 cm
Visina: 20 cm


16 stavki na lageru

Elektronsko izdanje Zbornik radova "Inkluzivna teroija i praksa - tematski zbornik radova međunarodnog značaja"

296 strana
Format: A4

ISBN 978-86-80326-02-3
COBISS.SR-ID 305406983

Proizvođačev URL : Društvo defektologa Vojvodine