"Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu - prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija" i "Savremeni defektološki rad - zahtevi teroije i prakse"

korice
250,00 RSD Po jedinici Težinа: 200 g
Širina: 176 mm
Visina: 250 mm


52 stavki na lageru

Zbornik rezimea "Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu - prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija" Novi Sad, 2014. i Zbornik rezimea "Savremeni defektološki rad - zahtevi teroije i prakse" Novi Sad, 2014. (zajedničko izdanje)

104 strane
Format: B5

ISBN 978-86-913605-5-9
COBISS.SR-ID 286530055