Zbornik sažetaka "Aktuelna defektološka praksa"

naslovna_119582509
300,00 RSD Po jedinici Težinа: 200 kg
Širina: 176 mm
Visina: 250 mm


65 stavki na lageru

Zbornik sažetaka Pete međunarodne konferencije "Aktuelna defektološka praksa", Zrenjanin 2015.

112 strana
Format: B5

Radovi na srpskom i engleskom

ISBN 978-86-913605-8-0
COBISS.SR-ID 295105031