Članarina Društva defektologa Vojvodine

ddv_logo_1024015621
1 600,00 RSD Po jedinici

Uputstvo:

Aktivni članovi

Aktivni članovi jednostavnom kupovinom članarine produžavaju svoje članstvo.

Novi članovi

Novi članovi su, pored uplate, dužni i da preuzetu Pristupnicu pošalju na adresu Društva defektologa Vojvodine (Bulevar oslobođenja 6-8, 21000 Novi Sad). Odmah po prijemu Pristupnice, aktiviraće se i članstvo u Društvu defektologa Vojvodine.