Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isključenosti i inkluzija

korice_front
250,00 RSD Po jedinici Težinа: 200 kg
Širina: 17 cm
Visina: 24 cm


33 stavki na lageru

Zbornik rezimea sa Međunarodne konferencije "Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isključenosti i inkluzija", Novi Sad, 2014.

83 strane
Format: 24x24cm

Jezik: srpski/engleski

ISBN 978-86-913605-6-6
COBISS.SR-ID 290958343