Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvsa rada radi posebne nege deteta (161 KB)


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika (424 KB)


Pravilnik o praćenju zapošljavanja OSI (97 KB)


Pravilnik o proceni radne sposobnosti (239 KB)


Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (83 KB)


Obrazac Individualnog obrazovnog plana (105 KB)


Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (2,2 MB)


Pravilnik o načinu ostavrivanja prava invalidnih lica za povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju (92 KB)


Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (978 KB)


Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike (1,3 MB)


Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju (739 KB)


Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica (110 KB)


Pravilnik o merilima za utvrđivanje cena usluga u osnovnoj školi (114 KB)