Poslednja vest

U Beogradu će se 8. i 9. novembra 2019. godine, održati konferencija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Društvo defektologa Vojvodine je ove godine partner na organizaciji konferencije. Pozivamo vas da učestvujete sa svojim poster izlaganjima ili kao slušaoci. Sve detalje o konferenciji potražite na ovoj veb stranici. Mesto konferencije: Hotel Hyatt Regency Belgrade.