Poslednja vest

Od 12. do 14. 9. 2019. godine održana je trodnevna XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom”. Konferenciju su organizovali Društvo defektologa Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo i Društvo defektologa Crne Gore. Konferencija je održana u prijatnom ambijentu amfiteatra Hotela „Park“ u Novom Sadu. Zanimljiva izlaganja autora iz zemlje i okruženja pratili su učesnici konferencije i studenti Medicinskog fakulteta iz Novog Sada, katedre za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.