Poslednja vest

Društvo defektologa Vojvodine je, na osnovu poziva poslatog u aprilu 2019. godine, prikupilo radove stručnjaka iz šire oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije za objavljivanje u Tematskom zborniku međunarodnog značaja „Izuzetna deca: obrazovanje i tretman/Exceptional children: education and treatment“. Zbornik predstavlja prvi primer objedinjenog prikaza radova koji se odnose na obrazovanje i tretman dece i učenika sa smetnjama u razvoju ali i dece i učenika sa izuzetnim sposobnostima, tj. darovitih; rad sa decom i učenicima obe ove grupe i jeste polje interesovanja specijalne edukacije i rehabilitacije i ovakva praksa će biti prisutna i nadalje u našim izdanjima. U zborniku će biti predstavljeno dvadesetak radova, od originalnih naučnih članaka, preko preglednih i stručnih članaka, do primera iz prakse i prikaza. Zbornik će biti objavljen do kraja maja meseca 2019. godine, u elektronskoj formi, i biće dostupan preko našeg Portala.