Poslednja vest

XIII međunarodna stručno-naučna konferencija „Položaj i uloga defektologa danas“ održana je 26. 10. 2018. godine u Sportsko-poslovnom centru u Odžacima, u suorganizaciji Društva defektologa Vojvodine, Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske i Sojuza defekologa Makedonije.  Veoma uspešna konferencija obilovala je, osim prezentacija i izlaganja, i diskusijama o aktuelnom položaju i ulozi defektologa u regionu. U plenarnom delu konferencije održana su predavanja o položajima defektologa u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, a završni deo konferencije obeležio je okrugli sto na temu „Defektološka podrška“. Učesnici su skup ocenili najvišim ocenama. Konferencija je bila akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Repiblici Srbiji, a njeno održavanje je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.