Poslednja vest

foto3.jpg

Društvo defektologa Vojvodine i partneri organizuju Me?unarodnu konferenciju "Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: zna?aj i programi podrške". 

Konferencija ?e se održati u Novom Sadu 26. maja 2017. godine.

Više detalja potražite i Pozivu