Poslednja vest

foto2.jpgKonferencija u organizaciji Saveza defektologa Makedonije koja se održava u junu ove godine na Ohridu, pomerena je za nedelju dana zbog obaveza ve?ine izlaga?a. 

Pogledajte novi poziv sa ta?nim vremenom i mestom održavanja konferencije. 

Napominjemo da ?lanovi Društva defektologa Vojvodine za ovu konferenciju pla?aju umanjene kotizacije, koliko i ?lanovi Saveza defektologa Makedonije, na osnovu potpisanog Sporazuma dva udruženja.

Preuzmite:

Informacija o konferenciji

Uputstvo za autore