Poslednja vest

foto2.jpgSlede?i rad, koji je objavljen u našem izdanju, poništava se: 

Panova Gordana, Džidrova Violeta, Panova Blagica, Nikolovska Len?e (2015) Treatment and representation of autism in adolescent. In: Tematski zbornik radova me?unarodnog zna?aja "Aktuelna defektološka praksa ", pp 227-236. 2015, Novi Sad, Srbija. ISBN 978-86-913605-7-3.