Poslednja vest

foto3.jpgDruštvo defektologa Vojvodine sa partnerima organizuje Sedmu me?unarodnu konferenciju pod nazivom “Rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom-teorijska, prakti?na i eti?ka pitanja”.

Konferencija ?e se održati od 16. do 18. oktobra u Hotelu “Srbija” u Vršcu, gde o?ekujemo da se okupe svi zainteresovani stru?njaci razli?itih profila i da razmene iskustva i mišljenja o postavljenoj temi.

Poziv na Konferenciju, Uputstvo za prijavljivanje izlaganja i Prijavnicu za u?eš?e preuzmite OVDE