Poslednja vest

foto7.jpgNa zahtev autora slede?i radovi se poništavaju u našim izdanjima: 

Panova, Gordana (2014) N??d of preschool education children with disabilities, as prerequisite for successful integrative education. In: Konferencija sa me?unarodnim u?eš?em "Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu", 14 June 2014, Zbornik rezimea, Novi Sad, Srbija. 

Panova, Gordana (2014) Work with children with development problems. In: Konferencija sa me?unarodnim u?eš?em "Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu", 14 June 2014, Zbornik rezumea, Novi Sad, Srbija. 

Panova, Gordana and Taseva, Elena and Panova, Blagica (2010) Problems and treatment of children with autism in Eastern Macedonia. In: Tematski zbornik radova Prve međunarodne konferencije “Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa”. pp. 96-107. ISSN 978-86-913605-1-1