Poslednja vest

U Zrenjaninu je održana 5. Me?unarodna konferenija koju su organizovali Društvo defektologa Vojvodine, Dom “Veternik”, Mensa Srbije i Osnovna i srednja škola “9. maj” Zrenjanin. Osnovna tema ovogodišnje Konferencije je  bila “Aktuelna defektološka praksa”. Skup je  održan 20. i 21. marta 2015. godine u Hotelu “Vojvodina” u Zrenjaninu. 

Konferencija je okupila 170 u?esnika iz zemlje i inostranstva, koji su pratili preko 50 plenarnih izlaganja i poster prezentacija, I u;estvovali u radionici o sindromu izgaranja defektologa.  Osim Zbornika sažetaka, organizatori su za ovu Konferenciju izdali i Tematski zbornik radova me?unarodnog zna?aja pod istim nazivom, u kom je objavljeno 45 orginalnih nau?nih i preglednih radova u celini, na dva jezika. 

Konferencija je deo aktivnosti projekta od nacionalnog zna?aja za obrazovanje, pod nazivom “Pove?anje kompetencija defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama”, koji Društvo defektologa Vojvodine realizuje uz podšku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Konferencija se bazira na  temama koje su od defektologa iskazane kao najpotrebnije pri sprovedenom ispitivanju potreba defektologa u Vojvodini za stru?nim usavršavanjem.