Poslednja vest

Tokom prethodna dva meseca održane su obuke korisnike programa “Informaciono-komunikacione tehnologije kao asistivne tehnologije za osobe sa invaliditetom (IKT kao AT za OSI)” Društva defektologa Vojvodine. Obuke su održane u više gradova i mesta u Vojvodini: Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Be?eju, Odžacima i Vršcu. U narednom periodu obuke ovog programa koje se odnose na informaciono – komunikacione tehnologije, asistivne tehnologije i osobe sa inavaliditetom održa?e se i u Subotici, Somboru i Kikindi. 

Program Društva defektologa Vojvodine “IKT kao AT za OSI” je podržan od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija Republike Srbije na Konkursu za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2014. godini. Program  se odvija na teritoriji AP Vojvodine, u 9 mesta i gradova, tokom 9 meseci realizacije razli?itih aktivnosti.