Poslednja vest

Skupština Društva defektologa Vojvodine je, po drugi put u ovoj godini, zasedala u Novom Sadu u ?etvrtak, 04.12.2014. godine. 

Prisutni ?lanovi Skupštine su saslušali Izveštaj o prethodnom zasedanju i informacije o radu organa Društva izme?u dva zasedanja – Tiflološke, Somatopedske i Sekcije za prevenciju, kao i o radu Upravnog odbora Društva. Potom je ?lanstvo razmatralo status ?lanova Društva defektologa Vojvodine u odnosu na ?lanove drugih strukovnih udruženja, kao i druga aktuelna pitanja, bez donošenja odluka. U radu Skupštine su u?estvovali ?lanovi iz više gradova i mesta Vojvodine, kao i iz sva tri klju?na sektora – obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.