Poslednja vest

U Novom Sadu je 15.11.2014 godine održana, tre?a po redu, Me?unarodna konferencija "Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isklju?enosti i  inkluzija”. Na Konferenciji je u?estvovalo preko 120 u?esnika iz ?etiri države okruženja. U plenarnom delu su izlagali Dr Ranko Rakovi?, Uroš Petrovi? i Prof.dr Vladimir Trajkovski (Makedonija). Sude?i prema ocenama u?esnika, iznetim u evaluacionim listama, održani skup je odgovorio na o?ekivanja u?esnika, bio odli?no organizovan i pripremljen, a izlaganja su bila saržajna i korisna. Konferencija je ovog puta odežana u prostorijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a organizovali su je Društvo defektologa Vojvodine, Medinicnski fakultet Novi Sad, ŠOSO „Milan Petrovi?“ Novi Sad, Dom „Veternik“ i Mensa Srbije. Održavanje Konferencije su podržali Ministartstvo za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja Republike Srvbije i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju IV APV.  

Ovde možete preuzeti Zaklju?ke sa konferencije