Poslednja vest

Program predstoje?e konferencije "Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isklju?enosti i inkluzija", koja ?e se održati 15.11.2014. godine u Novom Sadu, bi?e objavljen na našem sajtu u sredu, 12.novembra. Konferencija po?inje u 10.00 ?asova a prijave i registracija u?esnika se vrše od 8.30. 

Organizacioni odbor Konferencije