Poslednja vest

Pogledajte Zaklju?ke sa Konferencija sa me?unarodnim u?eš?em "Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu - prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija", koja je održana 14.06.2014. godine u Novom Sadu. U radu konferencije je u?estvovalo 113 u?esnika.  Organizatori Konferencije su bili Društvo defektologa Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Škola za osnovno I srednje obrazovanje "Milan Petrovi?" sa domom u?enika, Dom "Veternik" i Mensa Srbije. 

Prema ocenama u?esnika, Konferencija je bila veoma uspešna i odli?no organizovana.