Poslednja vest

Predsednica Razvojnog centra Društva defektologa Vojvodine prof. dr Špela Golubovi?, sazvala je sastanak ?lanova Centra sa predsednicima stru?nih sekcija Društva. Sastanak ?e se održati u utorak, 13.05.2014. godine u Novom Sadu a na dnevnom redu su: Standardizacija instrumenata za procenu sposobnosti dece i omladine sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom (potrebe i predlozi), Normiranje rada defektologa (potrebe i predlozi), Programi za edukaciju (predlozi) i Razno.