Poslednja vest

Me?unarodna konferencija pod nazivom „Defektološki rad sa decom na ranom uzrastu –  prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija“, održa?e se u Novom Sadu 14. juna ove godine. Organizatori Konferencije su Društvo defektologa Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad, ŠOSO „Milan Petrovi?“, Dom „Veternik“ i Mensa Srbije. Održavanje Konferencije podržavaju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju AP Vojvodine. Upu?eno je Drugo obaveštenje za Konferenciju koje možete preuzeti ovde

Autor: Marinela Š?epanovi?