Poslednja vest

Somatopedska sekcija Društva defektologa Vojvodine je zasedala u Novom Sadu, u prostorijama Škole „Milan Petrovi?“, 03.04.2014. godine od 13.00 ?asova. Na dnevnom redu su se našle informacije o radu Društva defektologa Srbije i Vojvodine, Donošenje plana rada Komisije za standardizaciju i normiranje rada somatopeda, informisanje o najavama nau?nih i stru?nih skupova, teku?a dešavanja u somatopedskoj praksi u Vojvodini i razno. Sednici je prisustvovalo 18 ?lanova Sekcije.