Poslednja vest

“Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” iz Tuzle i Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju V Me?unarodnu nau?no - stru?nu konferenciju “Unapre?enje kvalitete života djece i mladih”. 

Konferencija ?e se održati 21. i 22.06.2014. godine u Igalu (Crna Gora), a partneri u organizaciji Konferencije su Udruženje “Otvorena vrata” iz Crne Gore. 

Detalji o skupu se nalaze u priloženim dokumentima OVDE.