Štampa
Kategorija: Vesti

U Novom Sadu je u ?etvrtak, 20.02.2014. godine, održana sednica Sekcije specijalnih pedagoga  Društva defektologa Vojvodine. Na sednici je razmatran Dnevni red koji je obuhvatio: Pregled aktivnosti Društva defektologa Vojvodine, Program rada Sekcije, Poslovnik o radu Sekcije, Aktivi i komisije Sekcije, Informisanje ?lanstva o održanim i predstoje?im nau?nim i stru?nim skupovima, Teku?a dešavanja u praksi specijalnih pedagoga u Vojvodini, i Razno. Sednicom je predsedavala koleginica Gordana Strunjaš, predsednica Sekcije specijalnih pedagoga Društva defektologa Vojvodine.