Poslednja vest

U periodu od ?etiri meseca, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Društvo realizuje svoj novi program pod nazivom „Savetodavno-terapijske usluge iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije u socijalnoj zaštiti“. Program planiranih usluga se realizuje u 6 gradova Vojvodine: Novom Sadu, Subotici, Vršcu, Somboru, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. Program traje ?etiri meseca i njegove usluge su namenjene deci i omladini sa smetnjama i teško?ama u razvoju i/ili u?enju i njihovim  roditeljima.