Poslednja vest

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da se pri?avite za u?eš?e na Prvom stru?no-nau?nom skupu sa me?unarodnim u?eš?em “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, ko?i ?e se održati u Šapcu 14 i 15. decembra 2012. godine.

 

Mnogobrojne teme skupa su grupisane u ?etiri oblasti: Procena u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, Tretman i modeli podrške osobama sa smetnjama u razvoju, i Osobe sa invaliditetom u odraslom dobu.

Suorganizator skupa je i Društvo defektologa Vojvodine.

Više detalja o skupu potražite ovde: Pozivno pismo i Uputstvo za dostavljanje radova.

Raduju?i se susretu i radu u Šapcu srda?no vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor skupa