Poslednja vest

Odbor za pripremu konstituisanja i po?etak rada Komore socijalne zaštite usvojio je Odluku o raspisivanju i sprovo?enju izbora za ?lanove Skupštine Komore socijalne zaštite. Izbori se raspisuju za 45 ?lanova Skupštine po jasno utvr?enoj proceduri i postupku koji možete prou?iti u samoj Odluci koja je priložena OVDE.