Poslednja vest

Ministarstvo prosvete i nauke je na svom sajtu predstavilo nacrt Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. “Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine bavi se utvr?ivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Srbiji tokom narednih desetak godina; pokušajem da se oblikuje razvoj ovog sistema na najbolji poznat na?in.”, kaže se na sajtu Ministarstva. U toku su održavanja javnih rasprava o nacrtu Strategije po gradovima Srbije. Nacrt Strategije možete preuzeti i pogledati na našem sajtu, u delu Korisno/Strategije i akcioni planovi.