Poslednja vest

?asopis Specijalna edukacija i rehabilitacija (ISSN 1452-7367), koji izdaje Fakultet za specijlanu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, objavljuje originalne nau?ne radove, pregledne nau?ne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i nau?ne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih nau?nih disciplina.

Objavljuje i stru?ne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. ?asopis izlazi od 2002. godine. Do 2006. godine je izlazio pod nazivom Istraživanja u defektologiji (ISSN 1452-7367). ?asopis izlazi ?etiri puta godišnje. Pregled dosadašnjih izdanja ?asopisa kao i informacije za autore možete prona?i na sajtu Fakulteta ili prate?i slede?i link: http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/