Poslednja vest

Beogradska defektološka škola je ?asopis koji izdaje naše mati?no udruženje, Društvo defektologa Srbije, pod sadašnjim nazivom još od 1995. godine. ?asopis je u period od 1978. do 1993. godine nosio naziv Defektološka teorija i praksa. ?asopis izlazi tri puta godišnje. 

?asopis je dostupan za pregled ?lanaka i sažetaka ?lanaka na sajtu Srpskog citatnog indeksa (SCI indeks) gde možete potražiti i uputstvo za autore i pregledati sva izdanja ?asopisa od 1995. godine. 

Adresa za pregled je http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-8759