Poslednja vest

The 15th International Scientific Conference “Methods in special education, rehabilitation, and therapy of children and adults with disabilities – searching for evidence” will be held in the Hotel Park in Novi Sad from 12th to 14th September 2019.

You can download the Invitation letter HERE.

U amfiteatru Hotela „Park“ u Novom Sadu, od 12. do 14. 9. 2019. Godine biće održana XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”. Poziv za konferenciju možete preuzeti OVDE

Društvo defektologa Vojvodine je, na osnovu poziva poslatog u aprilu 2019. godine, prikupilo radove stručnjaka iz šire oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije za objavljivanje u Tematskom zborniku međunarodnog značaja „Izuzetna deca: obrazovanje i tretman/Exceptional children: education and treatment“. Zbornik predstavlja prvi primer objedinjenog prikaza radova koji se odnose na obrazovanje i tretman dece i učenika sa smetnjama u razvoju ali i dece i učenika sa izuzetnim sposobnostima, tj. darovitih; rad sa decom i učenicima obe ove grupe i jeste polje interesovanja specijalne edukacije i rehabilitacije i ovakva praksa će biti prisutna i nadalje u našim izdanjima. U zborniku će biti predstavljeno dvadesetak radova, od originalnih naučnih članaka, preko preglednih i stručnih članaka, do primera iz prakse i prikaza. Zbornik će biti objavljen do kraja maja meseca 2019. godine, u elektronskoj formi, i biće dostupan preko našeg Portala.

Na Otvorenom univerzitetu u Subotici, 21. 3. 2019. godine održana je XIV međunarodna stručno-naučna konferencija „Postojeći izazovi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“. Konferencija je pripremljena u suorganizaciji Društva defektologa Vojvodine, Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ iz Subotice i Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih iz Tuzle.  Početak Konferencije označilo je Svečano otvaranje, obraćanje predstavnika organizatora i dodeljivanje priznanja „Zaslužni defektolog 2018”; ovo posebno priznanje, koje Društvo defektologa Vojvodine dodeljuje tek drugi put, svečano je uručeno dobitnici, koleginici, diplomiranom defektologu Vesni Gavrić iz Subotice. U obrazloženju dodele priznanja navedeno je da je koleginici Gavrić priznanje dodeljeno „za zalaganje na realizaciji aktivnosti Društva defektologa Vojvodine i za privrženost i odanost Društvu tokom dugogodišnjeg i izuzetno plodnog rada u svojoj sredini i šire, kojim je pronela dobar glas o našoj profesiji defektologa i svojim primerom i zalaganjem postala uzor mnogima”. 

U plenarnom delu konferencije održana su tri predavanja izlagača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, a potom su usledila izlaganja prijavljenih učesnika u dve sesije. U popodnevnom delu rada održana je i plenarna sesija izlaganja, a završni deo konferencije bio je posvećen okruglom stolu na temu „Izazovi inkluzivnog obrazovanja iz ugla defekologa“. Učesnici su skup ocenili veoma visokim ocenama i izrazili želju da se ovakvi susreti i razmene iskustava stručnjaka nastave. Konferencija je bila akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji, a njeno održavanje je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.